м. Київ, проспект Перемоги, 121-Б 8:00 - 18:00 ПН-СБ

Аналізи на серцево-судинні захворювання, хвороби кровообігу

1083

Аналіз схильності до підвищеного рівня гомоцистеїну, фолатний обмін

Тип біоматеріалу: венозна кров або букальний епітелій

Коротко про аналіз:

Цей аналіз є комплексним генетичним дослідженням 4 поліморфізмів у 3 генах, пов’язаних зі схильністю до підвищеного рівня гомоцистеїну. Підвищений рівень гомоцистеїну призводить до порушення метаболізму фолієвої кислоти (дефіцит фолієвої кислоти), що може бути причиною серцево-судинних захворювань, а також патології розвитку плода (ізольовані дефекти нервової трубки, хромосомні аномалії, розщілина верхньої губи й піднебіння) та інших ускладнень вагітності. Крім того, ці поліморфізми також асоціюються з колоректальною аденомою, раком молочної залози та яєчників, діабетом, зі зниженою мінеральною щільністю кісток (як наслідок – з підвищеним ризиком переломів) та сприяють не лише тератогенному (що пошкоджує плід), а й мутагенному (що пошкоджує ДНК) впливу. Крім того, поліморфізми, що входять в це дослідження, мають значення при визначенні вірогідності побічних реакцій вживання метотрексату та інших лікарських препаратів, що впливають на метаболізм фолієвої кислоти.

Показання для проведення цього генетичного аналізу:

1084

Аналіз схильності до підвищеного згортання крові (коагулопатій, тромбофілій)

1090

Аналіз схильності до підвищеного згортання крові(коагулопатій, тромбофілій) розширений

Коротко про аналіз:

Цей аналіз є генетичним дослідженням 6 поліморфізмів у 5 генах/10 поліморфізмів у 8 генах, пов’язаних із ризиком підвищеного згортання крові (тромбозів) – генах факторів згортання крові, фолатного циклу, фібриногену, мембранних глікопротеїнів інтегрину альфа-2 та інтегрину бета-3. За результатами досліджень, носії лише одного поліморфізму у гетерозиготному стані у генах, пов’язаних зі схильністю до тромбофілії, мають 8-кратний ризик розвитку тромбофілії, в той час як для носіїв поліморфізму у гомозиготному стані цей ризик зростає до 80 разів. Провідну роль у розвитку тромбозів і асоційованих з ними захворювань відіграють гени факторів згортання крові II та V. В той же час, поліморфізми у генах факторів згортання крові 7 та 13A1 є захисними, вони сприяють зниженню тромбоформування, тоді як алелі дикого типу є факторами ризику.

Показання для проведення цього генетичного аналізу:

1114

Аналіз схильності до інфаркту міокарда, 16 поліморфізмів

Коротко про аналіз:

Цей аналіз є генетичним дослідженням 16 поліморфізмів у 11 генах, яке дозволяє спрогнозувати ризик інфаркта міокарда. Інфаркт міокрада (ІМ) є одним з грізних наслідків тих серцево-судинних захворювань (ССЗ), які супроводжуються порушенням коронарного кровотоку. У більшості випадків основною причиною інфаркту міокарда є атеросклероз коронарних судин. До потенційних генів-кандидатів ІМ відносять, перш за все, гени, що детермінують формування фізіологічних процесів, порушення яких створюють ризик розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС). Серед них виділяють групу генів аполіпопротеїнів, як білків, що займають центральне місце в ліпідному обміні, генів ренін-ангіотензинової системи, які відіграють ключову роль в регуляції артеріального тиску, генів системи згортання крові та генів ендотелію, які відіграють значну роль у регуляції вазодилатації (розслаблення васкулярної мускулатури), регулюючи кровотік та системний артеріальний тиск і забезпечуючи тромборезістентность та артеріозахисну функцію ендотелію.

Показання для проведення цього генетичного аналізу:

1116

Підготовка до операції. Генетичні чинники ризику післяопераційної тромбоемболії, 6 поліморфізмів

Коротко про аналіз:

Цей аналіз є генетичним дослідженням 6 поліморфізмів у 5 генах, пов’язаних із ризиком підвищеного згортання крові (тромбозів), призначається при підготовці до великої порожнинної операції. Це дослідження допомагає виявити генотипи, що призводять до підвищеного згортання крові. 

Показання для проведення цього генетичного аналізу:

1124

Аналіз схильності до гіпертонії_мінімальний, 8 поліморфізмів

Коротко про аналіз:

Цей аналіз є генетичним дослідженням 8 поліморфізмів у 5 генах, які беруть участь в регуляції артеріального тиску. Аналіз дозволяє спрогнозувати ризик гіпертонії та пов'язаних з нею захворювань, виявити патологію на ранніх термінах, допомагає розібратися в причинах вже наявної патології, вибрати напрямки оптимальної профілактики та персональної медикаментозної терапії. В аналіз включені основні генетичні маркери, які дозволяють виявити порушення регуляції кров'яного тиску, активності роботи серцевого м'яза та його кровопостачання, синтезу альдостерону, балансу електролітів, диференціювання лімфоцитів та фібробластів, тонусу стінок судин.

Показання для проведення цього генетичного аналізу:

1125

Аналіз схильності до ішемічного інсульту_мінімальний, 5 поліморфізмів

Коротко про аналіз:

Цей аналіз є генетичним дослідженням 5 поліморфізмів у 4 генах тромбоцитарних глікопротеїнів та фібриногену, що призводять до підвищеного ризику ішемічного інсульту. Важливу роль в патогенезі ішемічної хвороби мозку відіграють зміни гемодинаміки і кров'яного тиску, тому важливим є аналіз генів, що кодують білки, які беруть участь в процесах регуляції сольового і рідинного гомеостазу та підтримці судинного тонусу (гени ренін-ангіотензинової системи), гени системи згортання крові, тощо.

Показання для проведення цього генетичного аналізу: