м. Київ, проспект Перемоги, 121-Б 8:00 - 18:00 ПН-СБ

1155 HLA-DPB1 типування, HLA-DQB1, HLA-DRB1, HLA типування класу IІ

1155

HLA-DPB1 типування

1156

HLA-DQB1 типування

1157

HLA-DRB1 типування

1158

HLA типування класу IІ

 

Тип біоматеріалу: венозна кров або букальний епітелій

 

Коротко про аналіз:

 

Система HLA забезпечує регуляцію імунної відповіді, контролюючи такі найважливіші фізіологічні процеси, як взаємодія іммунокомплектних клітин організму, розпізнавання клітин, запуск та реалізація імунної відповіді. Система HLA є індивідуальним набором різного типу білкових молекул, розташованих на клітинній поверхні. Набір антигенів (HLA-статус) унікальний для кожної людини. Антигени другого класу системи HLA знаходяться на поверхні тільки деяких клітин імунної системи, переважно це лейкоцити та макрофаги. Молекули HLA II класу беруть участь в ініціації гуморального імунної відповіді на екзогенні білки.

Одним з імунологічних чинників невиношування вагітності є збіг по 3 та більше загальних антигенів HLA II класу. Дитина отримує половину генів від батька й половину від матері. Для імунної системи будь-які білки, які кодуються генами, є антигенами та потенційно здатні викликати імунну відповідь. На початку вагітності (перший триместр) чужорідні для організму матері батьківські антигени плода викликають продукування захисних (блокуючих) антитіл. Ці захисні антитіла зв'язуються з батьківськими HLA-антигенами плода, захищаючи їх від клітин імунної системи матері (натуральних кілерів) та сприяючи нормальному протіканню вагітності. Якщо ж у батьків збігається 4 і більше антигенів HLA II класу, то продукція захисних антитіл різко знижується або не відбувається. В цьому випадку плід не має захисту від материнської імунної системи, яка без захисних антитіл розцінює клітини ембріона як скупчення пухлинних клітин і намагається їх знищити (це природний процес, тому що в будь-якому організмі щодоби утворюються пухлинні клітини, які ліквідуються імунною системою). В результаті настає відторгнення ембріона та викидень. Таким чином, для нормального протікання вагітності потрібно, щоб чоловік і жінка відрізнялися за HLA-антигенами II класу. Також існує статистика, які алелі (варіанти) HLA-генів жінок та чоловіків частіше призводять до викиднів. Так, позитивна кореляція була продемонстрована між вторинним звичним викиднем та деякими алелями локусів HLA-DQB1 та DRB1, а також між синдромом виснажених яєчників та деякими алелями локусу HLA-DQB1. Таким чином, для діагностики імунних форм невиношування вагітності важливе значення має визначення генотипу подружжя за HLA-антигенами II класу.

Також, доведено, що наявність певних алелів локусів HLA II класу підвищують схильність до саркоїдозу, розсіяного склерозу, нарколепсії, хронічного персистуючого гепатиту, хронічної берилієвої хвороби, бульозного пемфігоїду, синдрому Шегрена, тощо.

Показання для проведення цього генетичного аналізу:

Для зіставлення потенційного донорa з реципієнтом при трансплантації - HLA-DQB1 типування, HLA-DRB1 типування Діагностика імунних форм невиношування вагітності (визначення генотипу подружжя за HLA-антигенами II класу) - HLA-DQB1 типування, HLA-DRB1 типування Схильність до виснаження яєчників - HLA-DQB1 типування Схильність до вторинного звичного викидня - HLA-DQB1 типування, HLA-DRB1 типування Схильність до саркоїдозу - HLA-DRB1 типування Схильність до розсіяного склерозу - HLA-DQB1 типування, HLA-DRB1 типування Схильність до нарколепсії - HLA-DQB1 типування Схильність до хронічного персистуючого гепатиту - HLA-DRB1 типування Схильність до хронічної берилієвої хвороби - HLA-DPB1 типування Схильність до бульозного пемфігоїду - HLA-DQB1 типування Схильність до синдрому Шегрена - HLA-DQB1 типування, HLA-DRB1 типування