м. Київ, проспект Перемоги, 121-Б 8:00 - 18:00 ПН-СБ

1115 Аналіз рецептивності ендометрію (ERA), аналіз експресії 16 генів

Тип біоматеріалу: біоптат ендометрію

 

Коротко про аналіз:

Імплантація ембріона в порожнині матки - багатоступеневий процес, регуляція якого здійснюється шляхом міжмолекулярних та міжклітинних взаємодій, а успіх багато в чому залежить від синхронності розвитку ембріона та ендометрію. В результаті їх взаємодії експресується велика кількість сигнальних молекул, які здійснюють паракринну, аутокринну, інтракринну та юкстакринну регуляцію внутрішньо- та міжклітинних взаємодій. Ці взаємодії модулюють подальший розвиток та «поведінку» бластоцисти, розпізнавання вагітності та адаптацію до неї організму матері. Одним з основних факторів, які визначають фертильність жінки, є рецептивність ендометрію. Коли наближається період рецептивності ендометрію, бластоциста входить в порожнину матки, відбувається її хетчинг та поява адгезивних елементів на її апікальних епітеліальних поверхнях, потім - прикріплення ембріона до ендометрію. Ембріон може імплантуватися у будь-якому місці людського організму, крім нерецептивного ендометрію. Поверхня ендометрію розглядається як бар'єр для імплантації, за винятком короткого періоду вікна імплантації, під час якого морфофункціональна трансформація ендометрію супроводжується безперервною та добре організованою експресією специфічних генів, які як полегшують, так і обмежують здатність бластоцисти та трофобласту заглиблюватися в поверхню матки. На сьогоднішній день для оцінки рецепторних властивостей ендометрію існує цілий ряд потенційних біомаркерів. Цей аналіз включає дослідження експресії 16 генів, які прийняті за «золотий стандарт» як біомаркери рецептивності ендометрію (обрані гени, експресія яких була значно знижена або підвищена під час рецептивної фази). Набір цих генів дозволяє створити об'єктивний інструмент для геномної діагностики рецептивності ендометрію та визначити індивідуальне вікно імплантації.

 

Показання для проведення цього генетичного аналізу: