03115, Kiev, Ukraine, Pobedy Avenue, 121 B 8:00 - 18:00 Mon-Sat

Diagnostyka genetyczna

PGT-A

PGT-A, czyli genetyczne badanie przedimplantacyjne dla aneuploidii, jest testem genetycznym przeprowadzanym na zarodkach wytwarzanych przez IVF. PGT-A dostarcza informacji na temat zdrowia genetycznego zarodków, aby pomóc nam wybrać najlepszy zarodek do przeniesienia i zwiększyć szansę na udaną ciążę.

PGT-A działa na podstawie ilości materiału genetycznego w zarodkach IVF. Ten materiał genetyczny mieści się w strukturach zwanych chromosomami. Chromosomy są bardzo ważne dla zdrowego wzrostu i rozwoju.

Zarodki z nieprawidłową liczbą chromosomów (zwane również zarodkami aneuploidalnymi) zazwyczaj nie prowadzą do udanej ciąży lub mogą prowadzić do narodzin dziecka ze schorzeniem genetycznym.

Zarodki z prawidłową liczbą chromosomów (zwane również zarodkami euploidalnymi) mają większą szansę na doprowadzenie do udanej ciąży.

PGT-A identyfikuje zarodki z prawidłową liczbą chromosomów, dzięki czemu Twój zespół opiekuńczy może wybrać zarodek z największą szansą na sukces in vitro.

Korzyści z PGT-A

PGT-SR

PGT-SR to genetyczne testy preimplantacyjne dla strukturalnych przegrupowań chromosomalnych, które można wykonać w celu zwiększenia szansy na ustanowienie zdrowej ciąży. PGT-SR obejmuje badanie zarodków utworzonych poprzez zapłodnienie in vitro (IVF), a następnie przenoszenie tylko normalnych zarodków.

FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ) jest całkowicie nową technologią pozwalającą znaleźć liczbę chromosomów 13, 16, 18, 21, 22, X, Y w zarodku. Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ wykorzystuje sondy fluorescencyjne, które wiążą się ze specyficznymi miejscami chromosomu o wysokim stopniu komplementarności sekwencji do badań. Sondy fluorescencyjne są znakowane kwasem nukleinowym grupami fluorescencyjnymi i mogą wiązać się ze specyficznymi sekwencjami DNA / RNA.

Metoda sekwencjonowania DNA nowej generacji (NGS) opiera się na deszyfrowaniu fragmentów cząsteczek DNA. Sekwencja składowych zasad zapewnia przechowywanie, przenoszenie z pokolenia na pokolenie oraz wdrożenie programu genetycznego na rzecz rozwoju i funkcjonowania organizmu.

Wcześniej stwierdzono, że ludzki genom zawiera 20-25 tysięcy aktywnych genów, czyli tylko 1,5% całego materiału genetycznego. Geny są nierównomiernie rozmieszczone w chromosomach. Każdy chromosom zawiera różne regiony bogate w gen i ubogie w gen. Dlatego przy pomocy sekwencjonowania nowej generacji (NGS) możliwe jest przeprowadzenie analizy zarówno genu, jak i chromosomu.

Właśnie ta funkcja NGS pozwala naszym specjalistom odkryć pełne chromosomalne uzupełnienie zarodków, zanim zostaną przeniesione do macicy. Pomaga nam znaleźć nie tylko najczęstsze choroby, ale także rzadkie zaburzenia chromosomalne.

Kolejny ważny obszar, w którym możemy zastosować NGS - inwazyjna diagnostyka prenatalna. Wady rozwoju płodu są często związane z anomalią chromosomalną. Dzięki nowoczesnej metodzie NGS, którą zapewniamy w centrum medycznym IGR, stało się możliwe badanie komórek płodu.

PGS

Starsze kobiety częściej mają jaja z nienormalnymi chromosomami, więc to badanie przesiewowe jest zwykle oferowane kobietom w wieku powyżej 38 lat. Podobnie kobiety, które spotkały się z powtarzającymi się poronieniami lub niepowodzeniem implantacji, mogą skorzystać z tego testu, aby wspomóc transfer normalnie chromosomowego zarodka, co daje większą szansę na zdrowe żywe porody.

Korzyści z PGS

Podczas PGS badane są tylko zarodki, które rozwinęły się w stadium Blastocysty w laboratorium (w 5-6 dniach rozwoju); dzięki czemu niewielka liczba komórek jest usuwana z zarodka podczas biopsji przez jednego z naszych wykwalifikowanych embriologów. Twoje zarodki zostaną zamrożone w naszym laboratorium na miejscu przy użyciu witryfikacji, podczas gdy oczekujemy na wyniki ze specjalistycznego laboratorium genetyki.

Tylko zarodki bez jakichkolwiek nieprawidłowości chromosomalnych zostaną umieszczone z powrotem w macicy za pomocą procedury o nazwie Frozen Embryo Transfer.