03115, Kiev, Ukraine, Pobedy Avenue, 121 B 8:00 - 18:00 Mon-Sat

בחירת מגדר

בחירת מגדר היא הליך המאפשר למטופלים לבחור את מין ילדם. בחירת מגדר נקראת גם איזון משפחתי והיא זמינה לחולים באמצעות בדיקות NGS או FISH במהלך מחזור ההפריה חוץ גופית (IVF).

כיצד מתנהל הנוהל?

אמבריולוג מוסמך מאוד העושה שימוש בלייזר ומחט זכוכית מיקרוסקופית מוציא 3-6 תאים מהעובר. להקפיא עוברים לאחר ביופסיה כדי להפסיק את התפתחות העובר במהלך בחירת המגדר. ניתוח ההרכב והמין הגנטי במעבדה שלנו בטכנולוגיה מתקדמת. ההכרזה על ההחלטה על איכות ומין של כל אחד מהעוברים האישיים. העברת עוברים איכותיים של המין הרצוי לרחם.